Parkieland Kleuterskool Graad RRR en RR

Skoolfooie 2022

Parkieland Kleuterskool 2-3 Jariges tot 4-5 Jariges. 

 • Registrasiegelde van R800 is betaalbaar met inskrywing en dit vorm nie deel van die jaarlikse skoolgeld nie. Die R800 word eers in Januarie elke jaar op die skoolgeldrekening gehef.
  • Die registrasiefooi sluit in ‘n skoolhempie
  • Rugsakkie
  • Alle skryfbehoeftes
  • Alle toiletware vir kinders wat reeds toilet-geroetineerd is          
 • Halfdag: R2 856 pm per kleuter oor 11 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Nov 2022 (R31 416 pj) of
  R2 618 pm per kleuter oor 12 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Des 2022 (R31 416 pj)
 • Voldag: R4 411 pm per kleuter oor 11 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Nov 2022 (R48 516 pj) of
  R4 043 pm per kleuter oor 12 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Des 2022 (R48 516 pj)

       Hierby is ingesluit: 

 • Sluit vakansiesorg in vir voldagkleuters
  Ekstra koste van R200 per week word vir voldagkleuters gehef wat Vakansieskool bywoon
 • Ontbytpap in die oggende vir alle kleuters
 • Middagete vir voldagkleuters
 • Laatmiddag toebroodjies vir voldagkleuters
 • Sluit ander buitemuurse aktiwiteite uit
 • Vir ‘n Ad-hoc middag by die Naskool is die kostes R120 per middag, reël net vooraf asseblief.

Alle skoolgeld vir al die groepe is vooruitbetaalbaar en mag onder geen omstandighede agter raak nie.

Die skoolgeld is vooruit betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.

 

Bankbesonderhede van die Laerskool en Kleuterskool:
Laerskool Menlopark
ABSA
Takkode 632005
Tjekrekening 540 540 020
Verwysing (skoolgeld) – Familiekode en Van
Verwysing (ander betalings) – Kind se naam en waarvoor, bv. Johan Lotz Kaskar

Hiermee rig ons ‘n vriendelike versoek aan ALLE ouers om eerder betalings d.m.v. internet, debietorders of direkte bankdeposito’s te doen.

Ons poog om ‘n kontantvrye omgewing te skep.

 • E-pos asseblief u bewys van betaling aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indien u per internet of direkte bankinbetalings betaal het.
 • Mariëtte Meyer en Karen Bothma hanteer die rekeninge en alle navrae rondom u Parkieland- of Laerskoolrekening.
 • Die Laerskool se telefoonnommer is: 012 460 7201.