Riekie Uit die hoof se pen 2021 

PARKIELAND IS PRET – dit is wat ons skool so uniek en geliefd maak.  Elke kind is vir ons belangrik en spesiaal.  Die personeel gaan uit hulle pad om te verseker dat elke kindjie geborge voel.  Parkielandpersoneel werk as ‘n span saam om die sukses van ons skool te verseker.  Ons beskik oor hoë werksetiek en werkstrots.

Sedert Parkieland se deure in 2001 geopen het, rus God se seën op ons skool en beleef ons Sy daaglikse genade.

Parkieland spog met ses voorbereidende klasse wat 2-3 jariges, 3-4 jariges, en 4-5 jariges akkommodeer.  Ons is geleë op die gronde van Laerskool Menlopark.  Elke klas beskik ook oor sy eie fantasie-area.  Dit is hier waar elke kind se potensiaal ontgin word deur kreatief skeppend besig te wees.  Die kinders word daagliks gelei tot kreatiewe denke deur middel van probleemoplossings.  Elke klas beskik oor ‘n Gegradueerde Onderwyseres en ons maak ook gebruik van Onderwysstudente om ons met die opvoedkundige aspekte te help.

In ons buitespel-area stimuleer ons nie slegs grootspierontwikkeling nie, maar ook fantasie, kreatiewe denke en sensopatiese stimulasie.  Elke area is ontwerp om maksimum benutting te verseker.  Daar word van die Laerskool se rugbyveld gebruik gemaak om grootspierontwikkeling te bevorder.

Parkieland is in noue samewerking met die Laerskool se Gr 0, sowel as die Junior Primêre Departement om te verseker dat ons kleuters se voorvaardighede tot op ‘n hoë vlak ontwikkel wat optimale skoolgereedheid verseker.

‘n Baie betrokke ouergemeenskap in Parkieland dra by tot die gemoedelike atmosfeer wat heers by die skool.  Daardeur word die kinders bevoordeel en ondersteun in aktiwiteite wat van tyd tot tyd by die skool plaasvind.  Parkielandouers vorm ‘n belangrike vennootskap met die skool wat die kinders se ontwikkeling voorop stel.

Hier put ons genot om te sien hoe ons kinders ontwikkel, en emosioneel groei en vaardighede bemeester.  PARKIELAND IS VOORWAAR PRET!!!!